מודול חברות
איפיון_חברות.doc


דגשים לבדיקות

 • הוספת ועדכון חברה
  • בדיקת התנהגות לפי כללי התאמת מייל לכתובת את done
  • בדיקת תהליך הרישום כולל מייל האישור done
  • עדכון חברה ע"י משתמש שונה. done
  • בדיקת עדכון נתונים שונים ותצוגתם done
 • בדיקות חיפוש חברות לפי פרמטרים שונים (גודל סקטור) ובצרופים שונים, בדיקת חיפוש בטקסט חופש not resolved
  בדיקת חיפוש לאחר עדכון פרטי חברה. done
  בדיקת תצוגת תוצאות חיפוש קישור ודפדוף done
 • בדיקת פונקציונלית ותצוגה של הדף הראשי done


.

Comments